Bedrijven

In sneltempo naar een groene vloot

Ons wagenpark elektrificeert sneller dan onze smartphones nieuwe apps kunnen downloaden. Het fiscale regime zorgt voor een extra stroomstoot. Wat moet je als werkgever of fleetmanager van een bedrijf nu écht weten?

Nieuw fiscaal regime

De nieuwe autofiscaliteit in ons land is complex. Het gaat niet over één fiscale wijziging maar over een pakket van nieuwe maatregelen. Kiezen voor een elektrische bedrijfswagen is en blijft voordelig, want rijden op fossiele brandstoffen wordt fors duurder.

Green deal

Klimaatneutraal tegen 2050. Dat is de Europese Green Deal. Om die doelstellingen te behalen, stimuleert onze overheid elektrisch rijden.

Bedrijfswagens

Vooral wie met een wat ouder wagenpark zit, doet er goed aan oudere modellen wat sneller te vervangen. Het kost je minder en de ecologische voetafdruk wordt kleiner.

E-rijden: fiscaal
voordelig

Voor emissievrije bedrijfswagens aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 januari 2027 geldt een aftrekbaarheid van 100 procent. Bedrijfswagens met verbrandingsmotoren verliezen hun fiscale voordeel. Dat geldt ook voor plug-inhybrides. Pas vanaf 2027 wordt het voordeel van elektrisch rijden geleidelijk aan afgebouwd.

Belangrijke data

1/07/2023
  • De huidige regels rond aftrekbaarheid gelden voor alle niet-emissievrije wagens die besteld zijn voor 1 juli 2023.
  • Voorwaarde is dat het voertuig
    niet van eigenaar verandert.
31/12/2025
  • Uitdoofregeling voor niet-emissievrije voertuigen die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden besteld.
  • De maximale aftrekbaarheid wordt jaarlijks met 25 procent verminderd om uit te komen op 0 procent in 2028.
1/01/2026
  • Niet-emissievrije voertuigen zijn niet meer aftrekbaar.

BIV &
verkeersbelasting

Ook de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting zijn voordeliger voor wie elektrisch rijdt, al zijn er kleine verschillen tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Het is in elk geval duidelijk dat de fiscus de elektrische wagen bevoordeelt.

Solidariteitsbijdrage

De CO2-bijdrage die je als werkgever betaalt aan de sociale zekerheid, is ook voordeliger voor elektrische bedrijfswagens. Wie kiest voor fossiele brandstoffen, krijgt af te rekenen met een stevige verhoging van de solidariteitsbijdrage vanaf 2023.

Laadpalen op het werk

Tot 31 augustus 2024 kan je als werkgever het plaatsen van laadpalen fiscaal aftrekken tot 150 procent. De voorwaarde is wel dat het laadstation een deel van de dag vrij toegankelijk moet zijn voor niet-werknemers.

 

Laadpalen thuis

Tot 31 december 2023 krijg je als particulier een belastingvermindering van 30 procent voor het plaatsen van een laadpaal op groene stroom. Vanaf 2024 wordt dat 15 procent op basis van een investering van maximaal 1.500 euro per laadpaal.

 

Het belang van
snelladen

Niet iedereen kan thuisladen. De laadkabel door het raam over het voetpad, vergeet het! Ultrasnel laden is dé oplossing. Maar het netwerk van ultrasnelle laadstations is zéér beperkt. Daarom schakelt Sparki een versnelling hoger. De volgende drie jaren openen we maar liefst 600 laadstations op zo’n 250 locaties in België.

De Sparki-laadpas

Als bedrijfsleider of fleetmanager heb je er dus alle belang bij om zo snel mogelijk over te schakelen op een elektrisch wagenpark. Waarom dan ook geen Sparki-laadpassen?